Area Music - Prodavnica muzičkih instrumenata  i opreme - Brčko

Korpa  

(prazno)

Proizvođači

Novi artikli

Nema novih artikala

GARANCIJSKA IZJAVA

 

“AREA-MUSIC” d.o.o. – Music Shop “AREA MUSIC” jamči da će proizvod u garancijskom roku besprijekorno djelovati, ako budete postupali po priloženim uputstvima.

“AREA” d.o.o. –Music Shop “AREA MUSIC”  se obavezuje da će se na Vaš zahtjev, u garancijskom roku,na vlastite troškove i u servisnim prostorijama pobrinuti da otkloni kvarove ili tehničke mane, koje su nastale tokom pravilne upotrebe proizvoda, predvidjenom u uputstvu o tehničkom rukovanju proizvoda.

Garancija počinje važiti sa danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati sa potvrdjenim garancijskim listom (Ime i sjedište preduzeća, koje je prodalo proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i računom.

Mjesto preuzimanja reklamiranog proizvoda je na adresi:

Muzički Centar “Area Music”, Klosterska bb, Brčko

“AREA-MUSIC” d.o.o. –Music Shop “AREA MUSIC”  ne garantuje u slijedećim primjerima: 

- Ako kupac nije rukovao po uputstvima za upotrebu proizvoda;          
- Ako je proizvod upotrebljavala neovlaštena osoba;
- Ako se sa proizvodom rukovalo nestručno ili malomarno;  
- Ako su u proizvod ugradjeni neoriginalni dijelovi;
- Ako proizvod nije dostavljen na mjesto preuzimanja;
- U garanciju ne spadaju kvarovi prouzrokovani tokom transporta po isporuci; kvarovi zbog nepravilnih montaža ili održavanja;
mehanički kvarovi koje prouzrokuje kupac; kvarovi, prouzrokovani zbog prenapetosti električne energije, više sile, isteka baterija itd.
- Iz garancije su izuzeti dijelovi koji su podvrgnuti stalnom habanju i mogu dotrajati takodje prije isteka garancijskog roka. 
- Reklamacija svih vrsta gitara: Pored već nabrojanog ne priznajemo reklamacije na otkinute ili oštećene žice, mehanička oštećenja navijača za žice, vratova i mehanizama za štimanje i na izgubljene dijelove gitara. 

GARANCIJSKI ROK: 12 MJESECI

Za sve eventualne popravke molimo Vas da se javite u maloprodaju u kojoj ste kupili proizvod, a naše osoblje će Vas, nakon pregleda proizvoda, uputiti u dalju proceduru vezano za eventualnu popravku, ili servis.

 

OVLAŠTENI SERVIS:

„Chilly electronics“, Nedima Filipovića 10, tel: 033 710 835; e-mail: chillyelectronics@lol.ba


PočetnaPočetna


Notice: Undefined variable: addstuff_code in /home/aream/public_html/shop/modules/addstuff/addstuff.php on line 147